Algemene voorwaarden

Algemene informatie & van toepassing zijnde voorwaarden

Travel Counsellors Nederland BV is aangesloten bij ANVR, SGR en het Calamiteitenfonds.

Indien u bij Travel Counsellors Nederland BV een boeking onderbrengt dan zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Wij bevestigen dat wij optreden als uw tussenpersoon wanneer de boeking door bemiddeling bij de verkoop van een (pakket)reis van een andere ANVR reisorganisator en/of bij de verkoop van losse diensten tot stand is gekomen.

Voor zo ver de bevestigde reiscomponenten worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, wordt de prijs en de naam van de reisorganisator bij deze reisonderdelen op deze reservering vermeld. Uitsluitend de ANVR-reisorganisator is verantwoordelijk voor de uitvoering en kwaliteit van deze reisonderdelen. Op de reiscomponenten van een ANVR-reisorganisator - alsmede onze dienstverlening terzake - zijn  de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Voor zover de bevestigde reiscomponenten niet worden uitgevoerd door een ANVR-reisorganisator, maar door andere dienstverlener(s), wordt de prijs en de naam van deze dienstverlener(s) per dienst op deze reservering vermeld. Voor de uitvoering en de kwaliteit van elke afzonderlijke dienst is uitsluitend de desbetreffende dienstverlener verantwoordelijk. Bij klachten over de uitvoering van deze diensten moet u met de desbetreffende dienstverlener(s) contact opnemen. De voorwaarden van de dienstverlener(s) kunt u vinden op de websites van de dienstverlener(s) of via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden/vervoersvoorwaarden.aspx. Op onze dienstverlening zijn in dit geval de ANVR Boekingsvoorwaarden van toepassing. U kunt deze voorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Wij dragen als tussenpersoon geen verantwoordelijkheid voor de aansluiting tussen de diverse reisonderdelen/diensten.

Wij bevestigen dat wij optreden als reisorganisator indien uw (pakket)reis geboekt wordt onder onze (Travel Counsellors Nederland BV) eigen naam of indien wij (Travel Counsellors Nederland BV) optreden als tussenpersoon voor een in het buitenland gevestigde reisorganisator. In deze gevallen zijn de ANVR-Reisvoorwaarden van toepassing. U kunt de ANVR-Reisvoorwaarden vinden op www.anvr.nl/consumentenvoorwaarden.pdf.

Op het vervoer verricht door (Nederlandse) luchtvaartmaatschappijen,  trein-, ferry- en busmaatschappijen zijn de desbetreffende algemene vervoersvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden zijn aan u beschikbaar gesteld dan wel beschikbaar via hun websites of beschikbaar via www.anvr.nl/vervoersvoorwaarden/vervoersvoorwaarden.aspx.

Voor zover noodzakelijk in het kader van de uitvoering van de reisovereenkomst, geven wij uw gegevens door aan de dienstverlener(s). Wanneer u hier geen prijs op stelt, kunt u dit aan ons doorgeven, maar zijn wij niet aansprakelijk indien die diensten niet of niet juist kunnen worden uitgevoerd, door het ontbreken van deze gegevens.

Acceptatie van de boekingsbevestiging betekent dat u kennis genomen hebt van, en akkoord gaat met, de genoemde voorwaarden. Op uw verzoek sturen wij u kosteloos een exemplaar van de genoemde regelingen en/of voorwaarden toe.

In aanvulling op de ANVR Reisvoorwaarden hanteert Travel Counsellors Nederland BV de volgende voorwaarden m.b.t. (aan)betalingsregeling, annuleringsvoorwaarden, herroepingsrecht en de klachtenprocedure:

  • (Aan)Betalingsregeling; De aanbetaling dient direct na de boeking te worden betaald, het te betalen aanbetalingsbedrag wordt vermeld op de definitieve boekingsbevestiging / factuur. De rest van de reissom dient uiterlijk 8 weken voor vertrek op de rekening van Travel Counsellors Nederland BV te zijn bijgeschreven. Voor vliegtickets is onmiddellijke betaling verschuldigd, evenals voor reizen die worden geboekt binnen 8 weken voor vertrek. Houdt u zich aan uw betalingsverplichtingen, zodat de doorgang van uw reis niet in gevaar komt.
  • Annuleringsvoorwaarden: Neem hiervoor contact op met uw Travel Counsellor.
  • Herroepingsrecht; het herroepingsrecht vervalt zodra de definitieve boekingsbevestiging / factuur is ontvangen.
  • Alleen klachten die schriftelijk zijn ontvangen kunnen door Travel Counsellors Nederland BV in behandeling worden genomen.

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Travel Counsellors Nederland BV is aangesloten bij Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR). U kunt dit controleren via www.sgr.nl. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat u ervan verzekerd bent dat uw vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als wij of een dienstverlener die bij SGR is aangesloten door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kunnen nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. 

Het Calamiteitenfonds(CF)
Travel Counsellors Nederland BV is aangesloten bij het Calamiteitenfonds(CF). U kunt dit controleren via www.calamiteitenfonds.nl. U kunt bij een calamiteit aanspraak maken op de garantieregeling van het CF indien en voor zover de regeling daarin voorziet. Zie hiervoor ook www.calamiteitenfonds.nl.

Juridische informatie
De informatie op deze website is samengesteld met als doel informatie te verschaffen over Travel Counsellors Nederland, haar activiteiten, aanbod, geliëerde ondernemingen en partners.

Hoewel de website met de uiterste zorg is samengesteld, kan geen garantie worden gegeven voor wat betreft de volledigheid en correctheid van de informatie hierin beschreven. Een bezoek aan onze website impliceert dat u er mee akkoord gaat dat Travel Counsellors Nederland (en/of gelieerde ondernemingen en partners) niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade of verlies, direct of indirect voortkomend uit het gebruik van deze website. Travel CounsellorsTM bezit het auteursrecht van alle informatie (uitgezonderd GWK Travelex info) op deze website.

Uw toegang tot deze site geeft u geen recht om de informatie of delen ervan te reproduceren en/of te distribueren zonder voorafgaande toestemming van Travel Counsellors Nederland BV. Nederlands recht is van toepassing.

Terug Naar Boven